آیا امکان ترکیدن پروتز باسن وجود دارد؟

آیا امکان ترکیدن پروتز باسن وجود دارد؟

پروتزهای باسن باید از جنس سیلیکون نیمه جامد باشند. در این حالت احتمال ترکیدن پروتز وجود ندارد. پروتزهایی که ازجنس ژل هستند، احتمال ترکیدن و نشتی دارند. این نوع پروتزها نباید در باسن استفاده شوند. به همین دلیل انتخاب درستجراح پلاستیک بسیار مهم است. حتما در جلسه مشاوره با جراح خود در مورد جنس پروتز سوال کرده و موارد مهم رابررسی کنید.

Call Now Button