لوگو دکتر ابوالفضل عباس زاده

بایگانی اتوپلاستی

جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش (اتوپلاستی)

یکی از جراحی های زیبایی که می توان برای ایجاد تغییراتی در گوش از قبیل اندازه، شکل و فرم، تغییر موقعیت و … برای افرادی